Ondersteuningsplanraad (OPR)

Wat is de OPR?
De OPR is een speciale medezeggenschapsraad (MR) van het samenwerkingsverband.
Elk samenwerkingsverband heeft een OPR, dat is verplicht op grond van de wet Passend Onderwijs.

In de OPR van het primair onderwijs zijn ouders en leraren actief van een school van het samenwerkingsverband. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de MR’en van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.

De OPR heeft instemmingsrecht op (het vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan en denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs.
De OPR komt ca. 3 keer per schooljaar bijeen.
 
Heeft u interesse om actief te zijn in de OPR?
Neem dan contact op met Renate Nederbergh.
T: 06 52 34 71 63
 
Leden
Overzicht van de leden van de OPR

Statuut en reglement