Nieuws

Nieuwe directeur-coördinator Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO.
Lees hier verder.
 
Uitnodiging voorlichting woensdag 24 januari 2018 Trajectklas Havo Spinaker
 
Open dag 19 januari 2018 - Burgemeester de Wildeschool en VierTaal college Schagen
19 januari is de open dag op de Burgemeester de Wildeschool en het VierTaal college in Schagen. De open dag is voor alle belangstellenden!
 
Open dagen Voortgezet Speciaal Onderwijs - Heliomare in januari / februari en april 2018
Tijdens de open dagen krijg je een indruk van de dagelijkse gang van zaken op de scholen.
De open dagen zijn voor alle belangstellenden toegankelijk.
 
Meest bevlogen overheidspersoneel werkt in het po
Van alle overheidssectoren is het personeel in het primair onderwijs het meest bevlogen. Tegelijkertijd is het verzuim gestegen, mede door werkdruk. De tevredenheid van de pabo-studenten neemt toe. Dat zijn enkele arbeidsmarktgegevens uit de Onderwijsatlas primair onderwijs 2017. De atlas geeft een samenhangend beeld van de (regionale) onderwijsarbeidsmarkt in het po.
 


Inspectie presenteert Staat van het Onderwijs
Op 12 april presenteerde de Inspectie van het Onderwijs de nieuwe ‘Staat van het Onderwijs’. In dit verslag beschrijft de inspectie jaarlijks de stand van zaken in het Nederlandse onderwijs. De inspectie noemt zelf als een van de belangrijkste bevindingen dit jaar dat er te grote verschillen zijn tussen scholen, ook bij scholen met dezelfde leerlingpopulatie.
Klik hier voor meer informatie.Platform voor onderwijs leraar.nl

Er is een nieuw online platform opgericht: leraar.nl hier kunnen leraren ervaringen delen met collega’s, praten over het vak en meedenken over onderwijsbeleid.
Het platform geeft inzicht in regelgeving, nieuws en achtergronden. De website lerarenagenda.nl blijft wel bestaan, maar wordt niet meer geactualiseerd.
 


Voorlichtingsbijeenkomsten aansluiting PO op het digitaal verzuimregister
Vanaf 1 januari 2017 gaan scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het (speciaal) basisonderwijs gefaseerd over op de nieuwe verzuimregistratiemethode. De nieuwe werkwijze helpt om het verzuim goed in beeld te krijgen. Een goede registratie leidt tot betrouwbare informatie over het aantal leerlingen dat verzuimt en over de duur van het verzuim. Zo zijn leerlingen beter in beeld bij de school, het samenwerkingsverband en bij de gemeente.
 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en DUO nodigen u graag uit voor een voorlichtingsbijeenkomst rondom de aansluiting van het primair onderwijs op het digitaal verzuimregister. Er worden in totaal zes voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Klik hier voor meer informatie.
 

'Meedoen' animatiefilm over ontwikkeling in onderwijs en zorg
LECSO, PO-Raad en VO-raad lanceren een gezamenlijk initiatief. Alle mensen zijn verschillend, maar met elkaar vormen we één samenleving. Het is belangrijk dat kinderen al op school leren dat iedereen anders is. En dat je van elkaar kunt leren. Want dat legt de basis voor een gezamenlijke toekomst.
Lees hier het persbericht en bekijk het animatiefilmpje.

 
Doorgaande lijn PO-VO

Heeft u een leerling met een langdurige of chronische ziekte op school? 
Bekijk dit 4 minuten durende filmpje

Het is een filmpje gemaakt voor het VO, maar ook het PO kan haar voordeel hiermee doen. Heeft u vragen? Stuur een e-mail aan het samenwerkingsverband.