Gedrag(en)

Leerkrachten ervaren handelingsverlegenheid op het gebied van gedragsproblematiek bij kinderen. Een overtuigend percentage van deze leerkrachten heeft de wens zelf deze specifieke kinderen te kunnen begeleiden binnen zijn/haar klas. Door het bieden van de juiste (teambrede) scholing zijn meer leerkrachten in staat om met genoemde groep om te gaan en op deze manier de ervaren handelingsverlegenheid te verkleinen.

3-5% van de leerlingen heeft een extreme gedragsproblematiek en valt buiten de bovengenoemde groep. Leerkrachten beschikken, ook na de scholing, over het algemeen niet over de juiste specifieke vaardigheden om deze groep leerlingen goed te kunnen bedienen. Voor deze (kleine) groep leerlingen wordt een meldpunt ingericht, waar scholen om directe hulp (in de hoedanigheid van een gedragsexpert) kunnen verzoeken.

Het project richt zich op het realiseren van de volgende doelstellingen:

  1. Scholen kunnen een succesvol (teambreed) scholingsprogramma aanschaffen, gericht op het omgaan met kinderen met gedragsproblemen, (gedeeltelijk) gefinancierd door het samenwerkingsverband.
  2. Scholen binnen het samenwerkingsverband hebben een duidelijke visie over hoe om te gaan met leerlingen met gedragsproblemen
  3. Leerkrachten beschikken over voldoende vaardigheden om onderwijs te bieden aan leerlingen met gedragsproblemen.

Momenteel zijn er diverse scholen als pilotschool van start gegaan. Zij worden teambreed geschoold in het omgaan met gedragsmoeilijke kinderen. Het programma PBS (Positive Behaviour Support) is hiervoor het meest gekozen programma. Deze scholen worden gemonitord door één van de twee gedragsexperts, welke verbonden zijn aan het project. De scholen geven, na het in kaart brengen van de opbrengsten van de scholing, een presentatie.

Organisatie

Portefeuillehouder:


Gert Jan Veeter
Stichting Sarkon
T (0223) 67 21 50
E gjveeter@sarkon.nl