Nieuws ouders

'Meedoen' animatiefilm over ontwikkeling in onderwijs en zorg

LECSO, PO-Raad en VO-raad lanceren een gezamenlijk initiatief. Alle mensen zijn verschillend, maar met elkaar vormen we één samenleving. Het is belangrijk dat kinderen al op school leren dat iedereen anders is. En dat je van elkaar kunt leren. Want dat legt de basis voor een gezamenlijke toekomst.
Lees hier het persbericht en bekijk het animatiefilmpje.
 
 

Wat doen scholen en samenwerkingsverband met de gegevens van uw kind?
Als uw kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft, hebben de school maar ook andere specialisten gegevens nodig om uw kind zo goed als mogelijk te kunnen ondersteunen. Dit zijn gewone persoonsgegevens als naam en adres, maar ook bijzondere gegevens als bijvoorbeeld informatie over gezondheid of problemen in de ontwikkeling van uw kind.
In deze handreiking leest u wat uw rechten in relatie tot de privacy van uw kind zijn.