Nieuws ouders

Steeds minder zwakke en zeer zwakke scholen
Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen is verder gedaald. Op 1 september 2016 voldeed het overgrote deel van de scholen en afdelingen aan de minimumnormen van de inspectie (98,1 procent in het basisonderwijs, 99,3 procent in het speciaal basisonderwijs, 95,7 procent in het voortgezet onderwijs en 96,1 procent in het (voortgezet) speciaal onderwijs). Op 9 november heeft de inspectie de detailgegevens gepubliceerd over het (speciaal) basisonderwijs en het speciaal onderwijs.
Lees hier verder.


DUO rapportage passend onderwijs - juni 2016
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd op alle scholen. In juni 2015 heeft DUO een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van leraren en directeuren in het PO en VO met passend onderwijs. Nu is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd in juni 2016. In de opgestelde rapportage beschrijft DUO de resultaten en legt, waar mogelijk, het vergelijk met de resultaten met het uitgevoerde onderzoek in 2015.
Klik hier voor de rapportage.'Meedoen' animatiefilm over ontwikkeling in onderwijs en zorg

LECSO, PO-Raad en VO-raad lanceren een gezamenlijk initiatief. Alle mensen zijn verschillend, maar met elkaar vormen we één samenleving. Het is belangrijk dat kinderen al op school leren dat iedereen anders is. En dat je van elkaar kunt leren. Want dat legt de basis voor een gezamenlijke toekomst.
Lees hier het persbericht en bekijk het animatiefilmpje.
 
 

Wat doen scholen en samenwerkingsverband met de gegevens van uw kind?
Als uw kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft, hebben de school maar ook andere specialisten gegevens nodig om uw kind zo goed als mogelijk te kunnen ondersteunen. Dit zijn gewone persoonsgegevens als naam en adres, maar ook bijzondere gegevens als bijvoorbeeld informatie over gezondheid of problemen in de ontwikkeling van uw kind.
In deze handreiking leest u wat uw rechten in relatie tot de privacy van uw kind zijn.