Leden

De CTO bestaat uit drie vaste leden: 
- Drs. K.M. Walstra-Groot (orthopedagoog/voorzitter)
- Mw. E. Swagerman
(deskundige regulier bao)
- Mevr. C. Onnouw of mevr. J. Deurloo (jeugdarts)

Afhankelijk van de inhoud van het dossier, kunnen door de CTO aanvullend worden uitgenodigd:
- Deskundige speciaal basisonderwijs
- Deskundige cluster 3
- Deskundige cluster 4
- Deskundige begaafdheid
- Deskundige Schoolmaatschappelijk werk


Contactgegevens:
Drs. K.M. Walstra-Groot

T: 06 – 11 626 006
E: kgroot@obdnoordwest.nl